Edukacja i nauka pod lupą

Edukacja i nauka pod lupąEdukacja i nauka towarzyszy nam od lat. Pomaga nam łatwiej przejść przez życie. Dzięki niej łatwiej znajdziemy pracę w dorosłym życiu, możemy też zmieniać i poszerzać nasze kwalifikacje, zmienić pracę na lepiej płatną i zwiększyć tym samym naszą stopę życiową.

Przedszkoli mamy prawie 10 tys. Jeszcze do 2010 roku opiekę nad dziećmi poniżej 3 roku życia sprawowały żłobki. Dwa lata temu liczba żłobków w Polsce wynosiła 581, czyli zdecydowanie zbyt mało. Obecnie dużą rolę odgrywają niepubliczne placówki. Dysponują one jednak zbyt małą liczbą miejsc, co z kolei sprawia, że czas oczekiwania na przyjęcie pociechy jest bardzo długi. Istnieje również duża dysproporcja pomiędzy liczbą dzieci, które chodzą do przedszkola w mieście i na wsi. Według danych GUS ponad 30 % mniej dzieci uczęszcza do przedszkoli na wsi niż w mieście. Poza tym rząd wprowadza coraz to nowe reformy, które zamiast podnosić poziom polskiej edukacji i ułatwiać zdobywać wiedzę uczniom, utrudniają to. Sześciolatki są tutaj najlepszym przykładem. Osobiście uważam, że zabieramy im najlepsze lata dzieciństwa posyłając ich w tak młodym, dziecinnym wręcz wieku do 1. klasy szkoły podstawowej. Najczęściej nie są one w stanie jeszcze sprostać zadaniu im postawionemu.
Edukacja rozpoczęta w przedszkolu jest kontynuowana obowiązkowo w szkole podstawowej przez kolejne 6 lat, a następnie w gimnazjum przez kolejne 3 lata. Po trzyletniej nauce w gimnazjum uczniowie piszą egzamin gimnazjalny, tzw “małą maturę”, której wynik przeważa nad dalszą edukacją. Wtedy też absolwent gimnazjum może zdecydować, w którym kierunku zamierza dalej pójść. Ma do wyboru liceum ogólnokształcące, profilowane, zawodowe lub technika. Jeżeli uczeń po tym etapie edukacji zda egzamin dojrzałości, czyli maturę, może ubiegać się o zdawanie na studia wyższe.

[Głosów:2    Średnia:5/5]