Sport – aktywny tryb życia

Sport - aktywny tryb życiaMało kto wie, że prowadzenie aktywnego trybu życia można nazwać sportem. Codzienna aktywność fizyczna niejednokrotnie wykracza poza przyjęte normy kultury fizycznej. Nie chodzi w tym miejscu o fizyczną zarobkową pracę ale o dodatkowe formy aktywności, które rozwijają zdolności fizyczne – wytrzymałość, kondycję – organizmu.

Sport jest aktywnością fizyczną mającą na celu podnoszenie sił psychofizycznych, które realizowane są albo indywidualnie albo poprzez grupowe zajęcia przebiegających według określonych wcześniej reguł umownych. Sport jest tak szeroką dziedzina życia społecznego i tak głęboko zakorzeniony w podświadomości ludzi, że chyba żaden żyjący człowiek na świecie nie mógłby sobie wyobrazić życia beż aktywności sportowych. Nie chodzi już o samą partycypację w tych aktywnościach ale o sam fakt uczestniczenia w wydarzeniach sportowych, które to nieodłącznie związane są ze sportem. Już w starożytności kiedy to organizowano pierwsze igrzyska olimpijskie, nakładano ogromny nacisk na kulturę fizyczną, na tężyznę fizyczną. Rzecz jasna, że w tamtych czasach miało to związek ze zwiększonymi zdolnościami militarnymi, które nie pozostawały bez wpływu na ówczesny stan rzeczy. Jednak na czas olimpiad ustawały wszystkie spory, a w trakcie zawodów, zawodnicy pokazywali swoje umiejętności na arenie. I tak sport stał się integralną częścią, społeczeństwa i jego kultury.

Kultura fizyczna to tak szeroka dyscyplina doskonaląca umiejętności ludzi nią się zajmujących, że podzielono ją na kilka dziedzin i grup. I tak można wyróżnić sporty zimowe i letnie, grupowe bądź indywidualne. Główny podział jest dość oględny i realizowany w zależności od tego czy daną dyscyplinę sportową uprawia się w zimie albo w lecie lub o tego, czy mamy do czynienia z zespołowym podejściem do danych dyscyplin czy też indywidualnym. Można rozgraniczyć również kulturę fizyczną na sport wyczynowy – który uprawiany jest indywidualnie dla osiągania jak najlepszych rezultatów, jak również sport zarobkowy – dzięki któremu trudniący się mogą uprawiać go w celach stricte zarobkowych.

Dyscyplin sportowych jest tak wiele, że każdy chcący się związać bardziej lub mniej ze sportem znajdzie coś dla siebie i na swoje możliwości. Jeżeli jednak nie będzie tym elementów rywalizacji, bo to przecież jest główną zasadą w sporcie, to wówczas można będzie tylko mówić o rekreacji, czyli inaczej o aktywnym spędzaniu czasu. Dla przykładu, wyjazd rowerowy za miasto z przyjaciółmi będzie tylko wtedy mógł być nazwany sportem jeżeli założy się na początku, że rywalizuje się o to, kto pierwszy z całej grupy przejedzie całą trasę. To samo jest z bieganiem (maratony, biegi przełajowe, biegi miejskie).

Niezależnie jednak od tego jak chce się traktować aktywne formy spędzania wolnego czasu to ważne jest, że chce się to robić. Dopiero od nie dawna modnym się staje aktyny tryb spędzania wolnego czasu, co biorąc pod uwagę zabiegany tryb życia lub czas spędzany za kółkiem samochodu lub przed telewizorem, ma tylko pozytywne skutki.

Sport jest dla ludzi, a ludzie są dla sportu. Dzięki sportowcom nie raz możemy widzieć piękne sportowe widowiska, które zrzeszają tłumy ludzi, dając ogromną radość widowni kiedy to sportowcy którym się kibicuje wygrywają, pozytywne emocje biorą górę co jest również jednym z głównych sportowych celów – budzić pozytywne emocje. Sukcesy sportowców, którym się kibicuje cieszą prawie tak samo jak osobiste sukcesy w codziennym życiu.

[Głosów:3    Średnia:5/5]