Sport – aktywny tryb życia

Mało kto wie, że prowadzenie aktywnego trybu życia można nazwać sportem. Codzienna aktywność fizyczna niejednokrotnie wykracza poza przyjęte normy kultury fizycznej. Nie chodzi w tym miejscu o fizyczną zarobkową pracę ale o dodatkowe formy aktywności, które rozwijają zdolności fizyczne - wytrzymałość, kondycję - organizmu. Sport jest aktywnością fizyczną mającą na celu podn...
Więcej...