Układanie nawierzchni z kostki brukowej

Kolejność wykonywania prac przy układaniu kostki brukowej (brukarstwo).

ukladanie kostki brukowej

1. Układanie nawierzchni z kostki brukowej – wytyczanie podjazdu
W miejscu przyszłych krawężników rozciągamy cienki drut pomiędzy ścianą domu a ogrodzeniem. Robimy tzw. ławy drutowe. Dzięki nim łatwo będzie odmierzać odległości zarówno w pionie, jak i w poziomie.

2. Układanie nawierzchni z kostki brukowej – roboty ziemne
Z wytyczonego obszaru wybieramy humus, czyli ziemię roślinną. Grubość tej warstwy wynosi zwykle 15-25 cm, a taki wykop na podjazd jest trochę za płytki, ponieważ głębokość jego koryta musi mieć co najmniej 35 cm. Wybrany przy pogłębianiu wykopu grunt, jeśli jest przepuszczalny (piaszczysty), możemy wykorzystać np. do budowy schodów czy tarasu, a jeżeli jest nieprzepuszczalny (gliniasty) – do formowania skarp. Humus usuwamy także około 30 cm poza linią krawężnika. Już na tym etapie prac można wyprofilować spadek od garażu w stronę drogi. Dzięki temu grubości poszczególnych warstw podbudowy będą stałe na całej powierzchni podjazdu.

3. Układanie nawierzchni z kostki brukowej – warstwa odsączająca
na dnie koryta najpierw układamy warstwę grubego żwiru lub mieszanki piaskowo-żwirowej. Trzeba pamiętać, że właściwe zagęszczenie kolejnych warstw jest podstawowym warunkiem uzyskania trwałego i równego podjazdu. Do tej pracy najlepiej wypożyczyć mechaniczną zagęszczarkę. Dzięki niej robota będzie wykonywana szybko, nie będzie męcząca, a co najważniejsze będzie zapewniona odpowiednia jakość wykonania podbudowy.
Ostatecznie kolejne warstwy można ubijać drewnianym palem z zamocowanym od spodu kawałkiem deski. Skuteczność tej metody wzrośnie, gdy grunt (żwir, piasek) będziemy polewać wodą, a kolejne zagęszczane warstwy będą niewielkiej grubości (10-15 cm).

4. Układanie nawierzchni z kostki brukowej – krawężnik
Warto go zrobić, bo zabezpiecza krawędzie podjazdu przed uszkodzeniem, a całą nawierzchnię przed rozsuwaniem się na boki. Przy stosunkowo niewielkich obciążeniach, jakie w tym wypadku występują, można zastosować lekkie obrzeża drogowe o wymiarach 100 x 25 x 12 lub 10 x 30 x 5 cm. A jeżeli krawężnik nie będzie wystawał ponad nawierzchnię, to można użyć nawet obrzeży chodnikowych 100 x 25 x 8 lub 100 x 20 x 6 cm. Pod obrzeże trzeba zrobić fundament: ułożyć warstwę betonu C12/15 lub C8/10 grubości około 10 cm.

5. Układanie nawierzchni z kostki brukowej – warstwa nośna
Najłatwiej zrobić ją z betonu C12/15. Należy tylko pamiętać, żeby stosować beton o konsystencji wilgotnej, a najwyżej gęstoplastycznej. Dzięki temu mieszanka będzie miała dużą wytrzymałość i da się ją ubić. Betonowa podbudowa powinna mieć 12-15 cm grubości. Warstwa nośna może też być sprężysta, czyli wykonana z dwóch frakcji kruszywa łamanego (grubości 15-20 cm), ewentualnie z mieszanki piaskowo-żwirowej (grubości 20-25 cm). Taką podbudowę trzeba jednak dobrze zagęścić mechanicznie, co jest trudniejsze niż zagęszczenie betonu.

6. Układanie nawierzchni z kostki brukowej – podsypka piaskowa
To warstwa układana bezpośrednio pod kostką brukową. Używa się do tego piasku lub mieszanki piaskowo-żwirowej o uziarnieniu 0-5 mm (maksymalna wielkość ziaren to 7 mm). Zagęszczenie nastąpi dopiero po ułożeniu kostki. Dzięki temu uzyskamy bardzo równą powierzchnię podjazdu. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 3-5 cm.

7. Układanie kostki brukowej
Przy dużych powierzchniach należy brać kostkę przynajmniej z trzech palet jednocześnie. W ten sposób zniweluje się ewentualne różnice kolorystyczne. Kostkę brukową układamy dość luźno. Aby uniknąć deptania wygładzonego podłoża, prace prowadzimy od czoła z wcześniej ułożonej nawierzchni. Nawierzchnia będzie bardziej wytrzymała, cicha (mniejszy hałas od toczącego się pojazdu) i trwała, gdy będziemy ją układać we wzory skośne (po przekątnej) w stosunku do kierunku jazdy lub z kostek różnej wielkości (trzy do pięciu wymiarów).

8. Spoinowanie kostki
Po zapełnieniu kostką podjazdu spoiny na całej ich głębokości wypełniamy drobnym, suchym piaskiem. Prawidłowe wykonanie spoin jest bardzo ważne dla właściwej pracy i trwałości nawierzchni podjazdu.

9. Wibrowanie
Ostatnim etapem prac jest zagęszczanie kostki brukowej. Powinno się je wykonywać, gdy nawierzchnia jest sucha. Roboty prowadzimy aż do uzyskania stateczności nawierzchni (jej stałego poziomu). Po zakończeniu wibrowania może się okazać, że konieczne jest ponowne wypełnienie spoin piaskiem.

Sprzedaż i dowóz – Kostka brukowa i galanteria betonowa

[Głosów:4    Średnia:5/5]